ซองการ์ด 4x7.5

 เลือกใช้ ซองใส่การ์ดคุณภาพ จาก www.555cards.net ในราคาที่ถูกกว่า 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน : ซองใส่การ์ดเชิญ ขนาด (4x7.5) นิ้ว .. ขนาดซอง : 114 x 197 มม. / 120 แกรม
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
เมทัลลิค 285 ทอง บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5.70 บาทต่อซอง
*** สั่งซื้อ ขั้นต่ำ 100 ซอง เป็นจำนวน 100, 150, 200, 250, ... ***

 

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน : ซองใส่การ์ดเชิญ ขนาด (4x7.5) นิ้ว .. ขนาดซอง : 114 x 197 มม. / 120 แกรม
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
เมทัลลิค 285 เงิน บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5.70 บาทต่อซอง
*** สั่งซื้อ ขั้นต่ำ 100 ซอง เป็นจำนวน 100, 150, 200, 250, ... ***

 

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน : ซองใส่การ์ดเชิญ ขนาด (4x7.5) นิ้ว .. ขนาดซอง : 114 x 197 มม. / 120 แกรม
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
เมทัลลิค 285 เหลืองทอง บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5.70 บาทต่อซอง
*** สั่งซื้อ ขั้นต่ำ 100 ซอง เป็นจำนวน 100, 150, 200, 250, ... ***

 

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน : ซองใส่การ์ดเชิญ ขนาด (4x7.5) นิ้ว .. ขนาดซอง : 114 x 197 มม. / 120 แกรม
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
อัดลายเหรียญ 285 แดง บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5.70 บาทต่อซอง
*** สั่งซื้อ ขั้นต่ำ 100 ซอง เป็นจำนวน 100, 150, 200, 250, ... ***

 

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน : ซองใส่การ์ดเชิญ ขนาด (4x7.5) นิ้ว .. ขนาดซอง : 114 x 197 มม. / 120 แกรม
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
อัดลายเหรียญ 285 เงิน บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5.70 บาทต่อซอง
*** สั่งซื้อ ขั้นต่ำ 100 ซอง เป็นจำนวน 100, 150, 200, 250, ... ***

 

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน : ซองใส่การ์ดเชิญ ขนาด (4x7.5) นิ้ว .. ขนาดซอง : 114 x 197 มม. / 120 แกรม
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
อัดลายเหรียญ 285 เหลืองทอง บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5.70 บาทต่อซอง
*** สั่งซื้อ ขั้นต่ำ 100 ซอง เป็นจำนวน 100, 150, 200, 250, ... ***

 

 

ค่าจัดส่งเริ่มต้น 150 บาท(กรณีสั่งซื้อเฉพาะซอง และยอดขายต่ำกว่า 1,500 บาท)