ซองการ์ดแต่งงาน 5x7

 เลือกใช้ ซองใส่การ์ดคุณภาพ ในราคาที่ถูกกว่า  

ซองใส่การ์ดแต่งงาน : ซองใส่การ์ดเชิญ ขนาด (5x7) นิ้ว .. ขนาดซอง : 133 x 184 มม. / 100 แกรม
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
แอลคิว 165 ชมพู บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 3.30 บาทต่อซอง

*** สั่งซื้อ ขั้นต่ำ 100 ซอง เป็นจำนวน 100, 150, 200, 250, ... ***

 

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน : ซองใส่การ์ดเชิญ ขนาด (5x7) นิ้ว .. ขนาดซอง : 133 x 184 มม. / 100 แกรม
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
แอลคิว 165 ฟ้า บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 3.30 บาทต่อซอง

*** สั่งซื้อ ขั้นต่ำ 100 ซอง เป็นจำนวน 100, 150, 200, 250, ... ***

 

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน : ซองใส่การ์ดเชิญ ขนาด (5x7) นิ้ว .. ขนาดซอง : 133 x 184 มม. / 100 แกรม
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
แอลคิว 165 ครีม บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 3.30 บาทต่อซอง

*** สั่งซื้อ ขั้นต่ำ 100 ซอง เป็นจำนวน 100, 150, 200, 250, ... ***

  

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน : ซองใส่การ์ดเชิญ ขนาด (5x7) นิ้ว .. ขนาดซอง : 133 x 184 มม. / 100 แกรม
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
เมทัลลิค 285 ทอง บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5.70 บาทต่อซอง

*** สั่งซื้อ ขั้นต่ำ 100 ซอง เป็นจำนวน 100, 150, 200, 250, ... ***

 

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน : ซองใส่การ์ดเชิญ ขนาด (5x7) นิ้ว .. ขนาดซอง : 133 x 184 มม. / 100 แกรม
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
เมทัลลิค 285 เงิน บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5.70 บาทต่อซอง

*** สั่งซื้อ ขั้นต่ำ 100 ซอง เป็นจำนวน 100, 150, 200, 250, ... ***

 

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน : ซองใส่การ์ดเชิญ ขนาด (5x7) นิ้ว .. ขนาดซอง : 133 x 184 มม. / 100 แกรม
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
เมทัลลิค 285 เหลืองทอง บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5.70 บาทต่อซอง

*** สั่งซื้อ ขั้นต่ำ 100 ซอง เป็นจำนวน 100, 150, 200, 250, ... ***

 

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน : ซองใส่การ์ดเชิญ ขนาด (5x7) นิ้ว .. ขนาดซอง : 133 x 184 มม. / 100 แกรม
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
อัดลายเหรียญ 285 แดง บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5.70 บาทต่อซอง

*** สั่งซื้อ ขั้นต่ำ 100 ซอง เป็นจำนวน 100, 150, 200, 250, ... ***

 

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน : ซองใส่การ์ดเชิญ ขนาด (5x7) นิ้ว .. ขนาดซอง : 133 x 184 มม. / 100 แกรม
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
อัดลายเหรียญ 285 เงิน บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5.70 บาทต่อซอง

*** สั่งซื้อ ขั้นต่ำ 100 ซอง เป็นจำนวน 100, 150, 200, 250, ... ***

 

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน : ซองใส่การ์ดเชิญ ขนาด (5x7) นิ้ว .. ขนาดซอง : 133 x 184 มม. / 100 แกรม
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
อัดลายแต่งงาน 285 เหลืองทอง บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5.70 บาทต่อซอง

*** สั่งซื้อ ขั้นต่ำ 100 ซอง เป็นจำนวน 100, 150, 200, 250, ... ***

 

  

ค่าจัดส่งเริ่มต้น 150 บาท(กรณีสั่งซื้อเฉพาะซอง และยอดขายต่ำกว่า 1,500 บาท)